Umjetnička organizacija Oaza

Nagrada HS AICA na 55. zagrebačkom salonu primijenjenih umjetnosti i dizajna dodjeljuje se Oazi za projekt MADE IN Crafts and Design Narratives, izveden u razdoblju od 2018. do 2020. Nagrada je to za cjelokupni trogodišnji europski projekt, kojemu je prethodilo višegodišnje lokalno istraživanje. Uz izuzetno razrađene i oblikovane segmente komuniciranja projekta s javnošću, kao sto su katalog izložbe, internetska stranica i postav izložbe, kroz njega je ponajprije artikulirana kompleksnost tradicijskih ugroženih zanata u inovativnim novim-novonastalim produkcijama, kroz interdisciplinarni i intermedijalni pristup te, ne manje važno, međugeneracijski pristup, spajanjem generacija.
Rad je integrativan, ne izabire strane. Svoj materijal ne crpi iz prošlosti – iako ne negira prošlost – već traži oblik za budućnost. Autori uzimaju oblike suvremenih dizajnerskih načela, ne

insistirajući na uvriježenom principu progresa, koji se ovdje relativizira. Neki od projektom predstavljenih i obrađenih zanata su postali zastarjeli, i od opće prakse postali su “visokozanatski” (engl. “artisan”) ili pak zanatski dizajn (engl. “artisan design”). S druge strane, Oazinim projektom dokumentirani su zanati koji nestaju. Iako autori projekta imaju afirmativni odnos prema prošlosti, u njemu nema fetišizacije pseudoprošlosti; uz to je (projekt) usmjeren na proizvodnju novih vrijednosti. Valja pohvaliti i kustoski aspekt projekta, odabir suradnika koji su radili sa zanatlijama, timova ljude koji su izvodili dijelove projekta, i tako ga “decentralizirali”. Oaza je razvila metodologiju projekta sa svim elementima, sa socijalnom, funkcionalnom, komponentom istraživanja materijala i naglaskom na timski rad, na način na koji se danas radi, ili treba raditi, dizajnerska izložba.